Disclaimer

Deze website en de informatie daarop zijn uitsluitend bestemd voor algemene informatiedoeleinden met het voornaamste doel om de bezoeker kennis te laten maken met Juwelier de Tijd en/of Taxatiebureau Rothuis en haar producten, diensten en activiteiten.

Hoewel Juwelier de Tijd en Taxatiebureau Rothuis grote zorgvuldigheid betracht bij de samenstelling en het onderhoud van de informatie op de website, garandeert Juwelier de Tijd en Taxatiebureau Rothuis niet dat deze informatie compleet, actueel en/of accuraat is. Juwelier de Tijd en Taxatiebureau Rothuis is niet aansprakelijk voor schade als gevolg van het gebruikmaken van de informatie op de website.

Juwelier de Tijd en Taxatiebureau Rothuis streven ernaar deze website vrij te houden van schadelijke elementen, zoals virussen, maar kan er niet voor instaan dat deze website daarvan geheel vrij is. Juwelier de Tijd en Taxatiebureau Rothuis zijn niet aansprakelijk voor schade die het gebruik van deze website kan hebben voor de werking van computerapparatuur of software.

Juwelier de Tijd en Taxatiebureau Rothuis zijn niet verantwoordelijk voor de werking en de inhoud van andere websites waarnaar op deze website wordt verwezen, zoals door middel van hyperlinks.

Deze website en de informatie daarop zijn beschermd door het auteursrecht en andere intellectuele eigendomsrechten. Daarvan mag niets worden verveelvoudigd, opgeslagen of openbaar gemaakt in welke vorm dan ook. Het gebruik is wel toegestaan voor persoonlijk en niet-commercieel gebruik of met voorafgaande schriftelijke toestemming van Juwelier de Tijd en/of Taxatiebureau Rothuis.

Alle diensten en/of werkzaamheden worden verricht op basis van een overeenkomst van opdracht met Juwelier de Tijd (KVK nummer 53977211) en/of Taxatiebureau Rothuis (KVK nummer 61158186) te Doetinchem, en daarop zijn de algemene voorwaarden van toepassing.

Voor de algemene voorwaarden van Juwelier de Tijd en Taxatiebureau Rothuis klik hier.

×